Putyin háborúja – mit akar valójában az orosz diktátor?

Hírek Kiemelt

Putyin Ukrajna elleni agressziója kapcsán az elemzők legtöbbször Ivan Iljint és a ma is aktív Alexandr Dugint említik a háború elméleti megalapozójaként. A Portfolio most kiváló írást közöl Kiss Csaba tollából az elsősorban nyelvészként ismert Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj elméleti munkásságáról. 

 

Vlagyimir Putyin beszédeiben és szövegeiben számos orosz gondolkodó elképzeléseit fedezhetjük föl, legyen szó a XX. század első felében működő Ivan Iljinről, vagy a ma is aktív ideológusról, Alekszandr Duginról. Utóbbi annak az „eurázsianizmusnak” nevezett gondolati hagyománynak a folytatója, melynek első jeles képviselője egy száz évvel ezelőtt élt nyelvészprofesszor, Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj volt, aki az elsőként írt arról, hogy Oroszországnak az egész, a Kelet-európai-síkság nyugati határaitól a Csendes-óceánig tartó terület, a szűkebb értelemben vett Eurázsia fölött uralmat kell szereznie. Trubeckoj dühödt Nyugat- és ukránellenességével is megelőlegezte Putyin elképzeléseit és rögeszméit” – írja Kiss Csaba.

Ennek az Eurázsia-koncepciónak a része az Eurázsiai Gazdasági Uniót létrehozó szerződés, amelyet az orosz, a belarusz és a kazah vezető írt alá 2014-ben, a Krím annektálásának évében. Az egykori cári birodalom újjáteremtését szorgalmazó gondolatot a Putyin Raszputyinjaként emlegetett Dugin fejtette ki számos alkalommal, ám maga koncepció nem tőle származik, annak elméleti alapjait a bolsevik uralom elől elmenekült orosz gondolkodók rakták le. „Az eurázsianizmusnak nevezett eszmerendszer sok mindent átvesz a XIX. század nyugatellenes orosz gondolkodóitól, elsősorban a szlavofilektől, akik az Oroszország nyugatos, európai integrációját óhajtó zapadnyikokkal álltak szemben. A szlavofilok szerint az oroszoknak saját kultúrájuk és világfelfogásuk van, és sem nem nyugati (európai), sem nem keleti (ázsiai) nép, hanem a kettő között álló, sajátosan eurázsiai faj.” 

Kiss Csaba teljes elemzését itt tudja elolvasni. 

 

Forrás: Portfolio.hu

Ilusztráció: Google térkép

 

SOCIAL MEDIA