Felhasználási feltételek

A Markamonitor.hu portál oldalainak látogatásakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket.

A portálon fellelhető szöveges, fotós és multimédiás tartalom a GRABOWSKI Digital Kft. (a Kiadó) szellemi tulajdona. A Kiadó fenntart minden jogot a lap másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

Előzetes írásos hozzájárulásuk nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A portál egyes felületeinek egyes részeit (cikkek, fotók, a Kiadó által készített multimédiás tartalmak) is csak írásos engedéllyel szabad újraközvetíteni. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A GRABOWSKI Digital Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól csak a lapra való hivatkozással (internetes átvétel esetén linkelt hivatkozással) lehet értesüléseket felhasználni. A szó szerinti utánközlés csak előzetes, írásbeli engedéllyel történhet.

A hírügynökségeknek a portálon felhasznált anyagai szintén szerzői jogvédelem alatt állnak.

A GRABOWSKI Digital Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A GRABOWSKI Digital Kft. a Markamonitor.hu oldalon található felhasználói interakciókkal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást tartja szem előtt:

  • Tilos sértegetni partnereinket, gorombáskodni, molesztálni Őket, értelmetlen szövegeket írni és beküldeni, illetlen, megbotránkoztató dolgokat írni, valamint ilyen képeket, videókat elérhetővé tenni.
  • Tilos önkényuralmi jelképekkel bármilyen módon kapcsolatos neveket használni, személyiségi jogokat sértő, korlátozó, bűncselekmény elkövetésére sarkalló, bűncselekmények elkövetésével vádoló szövegek, információk közzététele.
  • Tilos a reklámtevékenység, különösen URL-ek beillesztése, valamint internetes ajánlatok reklámozása sem kívánatos.

A szerkesztőknek, operátoroknak joguk van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a felhasználói jogokban. Az eltiltást azonban, eltekintve a nagyon extrém esetektől, figyelmeztetés előzi meg, s csak azután alkalmazza az operátor a szankciókat.

A felhasználó és a látogató a Markamonitor.hu oldalon elérhető cégadatbázisból nyert adatokat, információkat (beleértve abba az adatbázis egészét és annak jelentéktelen részét is) kizárólag saját jogszerű tevékenysége végzésének keretében a szervezetek részletesebb megismerése céljából használhatja, az adatokhoz történő jogszerű hozzáféréshez és azok rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket (kimásolás, újrahasznosítás) elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően:

a) azokat tilos terjeszteni (beleértve: bérbeadás, adásvétel, a tulajdonjog egyéb módon történő átruházásával történő forgalomba hozatal, használatba, kölcsönbe, bérbe, haszonbérbe adás);

b) tilos az adatok összességét vagy azok jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani; továbbá tilos az adatok összességének akár jelentéktelen részét ismételten és rendszeresen kimásolni, illetve újrahasznosítani, ha az sérelmes az adatok rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja az adatbázis előállítójának jogos érdekeit;

c) tilos bármiféle üzleti tevékenység végzése az adatok összességének akár jelentéktelen része vagy az adatok és információk felhasználásával (így különösen nagymennyiségű azonos vagy ahhoz hasonló adatmásolás révén történő üzletszerű továbbértékesítés, az adatok összességéből nyert adatokkal adatbázis-szolgáltatás végzése vagy a felhasználás céljához szükséges mértéken túli üzletszerű adatszolgáltatás);

d) azokat tilos oly módon használni, amely az adatbázis előállítójának szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A Markamonitor.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a szabályok megsértése esetén alkalmazza a felhasználási feltételekben kikötött jogait, tehát korlátozza, kizárhassa a felhasználót az alkalmazások használatából, és adott esetben fel is jelenthesse.

Az üzemeltető jogilag nem vonható felelősségre a felhasználó(k) által közölt tartalomért. A látogató teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy az általa közzétett szöveg nem ütközik jogszabályba.

További kérdések esetén kérjük, keresse munkatársainkat:

GRABOWSKI Digital Kft.
1025 Budapest, Pusztaszeri út 6/B

Telefon: +36 30 727-0199

info@markamonitor.hu