Rábólintottak a Telekom-osztalékra

Hírek

A Magyar Telekom Nyrt. részvényenként 25 forint osztalékot fizet a 2017-es eredménye után, erről döntött a társaság éves közgyűlése kedden Budapesten.

A Magyar Telekom 2018. április 10-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2017. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóját, elfogadta a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrészvényenként 25 Ft osztalék kifizetéséről a 2017. évi eredmény után.

A társaság a 26,068 milliárd forint osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 41,857 milliárd forint adózott eredményből fizeti ki, a nyereség 15,789 milliárd forintnyi részét pedig eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2018. május 25. Az osztalékfizetésről szóló határozatot a közgyűlésen megjelent részvényesek 98,5 százaléka támogatta.

A közgyűlés 1109,661 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 49,772 milliárd forint adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti 2017-es konszolidált éves beszámolóját. Az IFRS szerinti 2017-es egyedi éves beszámolót 1038,673 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 41,857 milliárd forint adózott eredménnyel fogadta el a plénum.

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről, és felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával – összhangban a nemzetközi gyakorlattal -, valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A Közgyűlés ezt követően módosította a Telekom Alapszabályát.

A társaság várhatóan 2018 második felében, de még a soron következő rendes közgyűlést megelőzően beköltözik az új székházba, ezért a székhelyét is módosítani kell. A közgyűlés határozata szerint az igazgatóság dönthet a székhelymódosításról.

A Közgyűlés a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2018. év vonatkozásában, 2019. május 31. napjáig, illetve a 2018. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója a közgyűlésen ismertette: a csoport konszolidált árbevétele 2017-ben 6,4 százalékkal, 610,85 milliárd forintra nőtt. A magyarországi bevételek dinamikus emelkedése a hardver és szoftverértékesítési IT-projekteknek, a készülékértékesítésnek és a mobil-adatforgalom iránti növekvő keresletnek köszönhető. Hozzátette: a mobilszolgáltatásokból származó árbevétel 5,4 százalékkal 322,656 milliárd forintra nőtt. A csoport EBITDA (kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti) eredménye 185,662 milliárd forint volt tavaly, az előző évhez képest 1 százalékkal csökkent.

A Telekom az idei célkitűzései szerint 2018-ban enyhén csökkenő, 600 milliárd forint éves árbevételre és nagyjából 190 milliárd forint EBITDA eredményre számít.

SOCIAL MEDIA