Békülnek a marketingesek és a beszerzők

Piac

Az ANA 155, átlagosan több mint tízéves szakmai tapasztalattal rendelkező ügyféloldali marketing- és beszerzési szakembert kérdezett meg a két funkció közötti kapcsolatokról és a jó együttműködés tényezőiről.

A marketingesek 30, a beszerzők 62 százaléka számolt be jelentős javulásról a kapcsolatban, melynek legfontosabb hajtóerői között a következőket nevezték meg:

  • jobb kommunikáció és együttműködés
  • a felsővezetés támogatása
  • megállapodás a siker mérőszámairól
  • a beszerzési szervezet láthatósága
  • a beszerzés bizonyított hozzáadott értéke

Egyetértés mutatkozik abban, hogy a marketing számára a költségcsökkentés és a kockázatok mérséklése lehet a beszerzés legfontosabb haszna. Az előbbit a marketingesek 65, a beszerzők 56 százaléka, míg az utóbbit 47, illetve 37 százaléka említette. Nagyobb az eltérés az információgyűjtés/ajánlatkérés megkönnyítése kérdésében. Ezt a marketingesek 67 százaléka említette, és ezzel számukra a legfontosabb tétellé vált, míg a beszerzők közül csak 33 százalék tartotta fontosnak. Ugyanakkor a beszerzők 39%-a érzi úgy, hogy jobban elő tudja mozdítani az üzleti egységek közötti együttműködést, míg a marketingeseknek csak 16%-a gondolja ezt róluk.
Az alkalmazott mérőszámok fontossága terén is mutatkozik némi ellentét. A beszerzők legfontosabb mutatói a költségcsökkentés (90%), a kockázatok mérséklése (83%) és a költségek elkerülése (77%), míg a marketingesek elsősorban a piaci részesedés növelésében (80%), a marketingberuházások megtérülésében (ROI, 76%) és a márka egészségét mérő mutatók növelésében (70%) gondolkodnak.
A tanulmány legfontosabb megállapításait a szerzők a következőkben foglalták össze:

  • A felsővezetés támogatása kritikus, akár a legfontosabb tényezővé is válhat a marketing-beszerzés kapcsolat javításában.
  • Megállapodást kell kötni a célok tekintetében. Miközben a költségek fontosak, a beszerzésnek tekintettel kell lennie a marketing által követett mutatókra is.
  • A marketingnek e kell ismernie a beszerzés hasznát, és nyitottnak kell lennie a folyamatjavítási javaslataikra, úgy házon belül, mint a külső partnerekkel folytatott tranzakciók esetében.
  • A kommunikáció csodákra képes. Fontos, hogy a beszerző jó kapcsolatépítési és interperszonális képességekkel bírjon. Az „ideális” szakember emellett a marketing változó igényeire is képes rugalmasan reagálni.

(Forrás: ANA)

SOCIAL MEDIA