GVH-ÖRT workshop a zöld marketingről

Hírek Kiemelt

A GVH által kiadott „Zöld útmutató”-ról tartott ÖRT-workshopon a GVH elnöke, Rigó Csaba Balázs az ipar, a fogyasztók és a szabályozók közös felelősségét hangsúlyozta. Zenisek Andrea és Német Noémi az egyértelmű, pontos és ellenőrizhető zöld állítások alkalmazására hívta fel a figyelmet.

 

A társadalom környezetvédelemmel kapcsolatos figyelme és a fenntarthatóság iránti elkötelezettsége miatt mind több vállalat építi be a termékfejlesztésébe és ennek következtében a kommunikációjába a környezetvédelmi szempontokat. Az üzenetek megfogalmazása során azonban ügyelni kell, nehogy a túlígérés, a „greenwashing” hibájába essünk, mert ez megtévesztő állításnak is minősül. Ennek elkerülése érdekében fogalmazta meg a GVH az ún. „Zöld marketing” tájékoztatóját, amelyről az ÖRT workshopot szervezett a tagjai számára.

Bevezető előadásában Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke kiemelte, hogy az Európai Bizottság megbízásából készült Eurobarométer 2020 „Az európai állampolgárok környezethez való viszonyulása” témájú kutatása alapján a megkérdezett magyarok 47%-a szerint nagyon, 48%-a szerint pedig inkább fontos a környezetvédelem. A magyar fogyasztók a legjobban abban tértek el az EU28 átlagától, hogy a szigorúbb környezetvédelmi szabályok bevezetésében látják a környezeti problémák kezelésének leghatásosabb módját. A kutatás rávilágított arra, hogy a környezetvédelem kérdésében a szabályozók és a fogyasztók felelősségén túl az iparnak is nagy felelőssége van, hangsúlyozta Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke.

A nemzeti és nemzetközi szervezetek törekvései, EU jogalkotási kezdeményezések, valamint az EU gazdaságának fenntarthatósága érdekében megfogalmazott ún. Green Deal program mind azt mutatják, hogy a környezetvédelmi kérdésekre irányuló figyelem miatt ezzel a reklámiparnak is foglalkoznia kell. Az online megjelenő zöld állításokat első alkalommal érintő összehangolt, átfogó EU-s hatósági vizsgálat, ún. sweep eredménye szerint az esetek 59%-ában az állításokat alátámasztó bizonyítékok könnyű elérhetősége nem volt biztosított, míg az állítások összességét tekintve azok 42%-a esetében feltételezhető volt valótlan vagy megtévesztő jellegük, így tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként való lehetséges értékelésük. – mutatott rá prezentációjában Zenisek Andrea, a GVH fogyasztóvédelmi irodájának vezetője azokra a tényekre, amelyek a reklámszakma számára fontos útmutatóként is szolgálhatnak.

Mit tehetünk az esetleges jogsértések elkerülése érdekében? Német Noémi, a GVH munkatársa többek között a pontos megfogalmazásra hívta fel a figyelmet, továbbá kiemelte, hogy figyelni kell arra is, hogy egy adott termékre kapott tanúsítványt a márka más termékén ne használjuk fel. „Ajánlatos a GVH által készített útmutatót tanulmányozni, adott esetben szakértők tanácsát kikérni, és a GVH sajtóközleményeit, joggyakorlatát nyomon követni”– tette hozzá Német Noémi.

Milyen formában és módon lehet megfelelően feltüntetni azt a tényt, ha a gyártó által felhasznált alapanyag és technológia alapján újrahasznosítható a termék vagy a csomagolás? E téma generálta a legtöbb kérdést. Válaszaiban Zenisek Andrea hangsúlyozta, hogy a körülményeket esetről esetre érdemes vizsgálni, ám fontos szem előtt tartani, hogy a fogyasztóknak van-e reális lehetőségük a termék vagy csomagolás újrahasznosíthatósága érdekében lépéseket tenni. A cég környezet iránti felelősségének és befektetésének üzenete inspiráló mintaként szolgálhat, ezért az ilyen állítást kellő gondossággal meg lehet fogalmazni, és könnyen elérhetően, például a honlapon megfelelő magyarázattal célszerű kiegészíteni.

A cégek megfelelés iránti szándékát, és az ÖRT edukációs területen bevezetett gyakorlatának eredményességét bizonyítja a workshopon résztvevők magas száma. Nagy örömömre szolgál, hogy a GVH, az Európai Unióban 4. tagállamként a Zöld útmutató elkészítésével, majd a workshopon való részvételével is hozzájárul a társadalom számára fontos környezetvédelmi kérdés kezelésének, megoldásának sikeréhez” – hangsúlyozta Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke.

Nagy megtiszteltetés volt, hogy a GVH elnökétől és munkatársaitól közvetlen információt kaptunk a környezetvédelmi állítások használatának kérdéseiről. Az útmutató jobb megismerése nagy segítséget jelent az ÖRT tagjai számára, hiszen a compliance nagyon fontos számunkra” – nyilatkozta Molnár Kálmán, az ÖRT elnöke.

A Neticle által az ÖRT számára végzett kutatás azt mutatja, hogy míg a közbeszédben (digitális platformokon) a környezetbarát nagy jelentőségű (több mint 85 ezer említés), ezt a kérdést alig kapcsolják össze a reklámmal (136 említés). A környezetre ártalmas magatartás témájában végzett monitoring vizsgálatunk eredménye rendkívül kedvező képet mutat ugyan, de a zöld állítások megjelenésében most látszik a felfutás, ezért fontos volt, hogy elsőkézből, pontos információkat kaptunk a GVH elnökétől és munkatársaitól” – fogalmazott Fazekas Ildikó, az ÖRT igazgatója.

SOCIAL MEDIA