A vállalkozásban nincs helye a politikának?

Hírek

A hazai fogyasztók 8 százaléka eláll a vásárlástól, amikor egy vállalkozás politizálni kezd. Ezzel szemben elenyésző, nem egész egy százalék azoknak a vevőknek az aránya, akik kifejezetten politika miatt döntenek a vásárlás mellett – állapítja meg egy friss országos közvélemény-kutatás.

 

A Marketing Commando februárban végzett reprezentatív kutatásából kiderült: a magyar fogyasztók szerint nincs helye a politikának a vállalkozásban.

Elenyészően csekély, nem egészen 1 százalék azoknak az aránya, akik kifejezetten azért vásároltak egy vállalkozástól, mert az politizált. Ezzel szemben a válaszadók 8 százaléka eláll a vásárlástól a politika miatt. Ráadásul e válaszadók fele úgy nyilatkozott, hogy a jövőben elzárkózik a vásárlásoktól, bojkottálja a vállalkozást. A válaszadók 7 százaléka vásárolt ugyan, de a politizálás miatt elgondolkodott, hogy megtegye-e. Ők nem a politizálás miatt vásároltak, hanem annak ellenére.

Ha egy cég – vagy annak képviselője – a boltjában, reklámjában, közösségi oldalain politizálni kezd, az emberek 77 százaléka passzívan reagál és nem vesz róla tudomást, válasz nélkül hagyja a dolgot. A válaszadók 10 százaléka udvariasan, de semleges módon válaszol, beszélgetésbe elegyedik. A válaszadók 8 százaléka elzárkózik a témától, és megkéri a vállalkozást, hogy ne politizáljon. Mindössze a vásárlók 13 százaléka megy bele a témába, és fejti ki a véleményét, ha pedig nem ért egyet, akár vitába is száll.

„A kutatás rávilágít, hogy ma még nem elfogadott a véleménynyilvánítás ilyen formája, nem megszokott, hogy egy vállalkozás állást foglaljon politikai kérdésekben” – állapítja meg Wolf Gábor kisvállalatimarketing-szakértő, a kutatást végző Marketing Commando vezető tanácsadója.

Véleménye szerint, ha pusztán gazdasági szempontból néznénk, ebből az következne, hogy nem éri meg a vállalkozásoknak politikai kérdésekben megnyilvánulni. Más oldalról azonban a politika közvetlenül befolyásolja vállalkozás életét, ezért a vállalkozónak szinte kötelessége foglalkozni vele. A kulcs, hogy nem pártpolitika mentén, hanem a vállalkozás értékei mellett kiállva.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy egy konkrét párt vagy politikus mellett foglalna állást egy vállalkozás, például érvelhet a szavazás fontossága mellett, felszólalhat a szabadság, a környezetvédelem, a nők jogainak védelmében.

Wolf Gábor álláspontja, hogy az értékek mentén tett politikai véleménynyilvánítás a márkakommunikáció fontos része lehet. Az értékek mentén történő kommunikáció bátran vállalható a vállalkozások számára. Nem kelt ellenérzéseket a vevőkben, ugyanakkor amellett, hogy lehetőséget ad a vállalkozásnak véleménynyilvánításra segít a politikai kérdések kezelésében a közösségi médiában épp úgy, mint a munkahelyen.

 

A kutatás módszertana

Országos, nemre, korra, településtípusra és iskolai végzettségre reprezentatív kutatás. Mintavétel ideje: 2022. február. A megkérdezettek köre: 18 évesnél idősebb, felnőtt lakosság. Elemszám 500 fő. Az elemzés statisztikai módszerekkel történt.

 

 

SOCIAL MEDIA