A fenntartható jövő érdekében működik együtt a WWF és a The Coca-Cola Foundation

Hírek Kiemelt

A WWF többek között azért dolgozik, hogy megóvja a folyókat és a vizesélőhelyeket. A Duna forrásától a deltáig a folyó mentén élő emberekkel együttműködve tesznek konkrét lépéseket a Duna természetességének visszaállításáért, új lehetőségeket teremtve a fenntartható mezőgazdaság és az ökoturizmus számára. Ezt a munkát támogatja a Living Danube program, amely a WWF CEE, a The Coca- Cola Foundation és a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDR) összefogásával a dunai vizesélőhelyek megőrzését és helyreállítását helyezi fókuszba.

 

A nemzetközi kooperáció magyar relevanciával is rendelkező nyolc éves projektje többek között a Living Danube Partnerség, amelyet a Coca-Cola globális alapítványa, a The Coca‑Cola Foundation 4,4 millió dolláros támogatással finanszírozott eddig. A program nyolc év alatt számos létfontosságú vizesélőhelyet, folyóágakat és ártereket állított helyre a Duna és mellékfolyói mentén. A projekt keretében 5 462 hektárnyi vizesélőhelyet (több mint 7 422 futballpályányi területet) revitalizáltak, ez 4800 úszómedencének megfelelő, minimum 13 millió köbméter plusz vízmennyiség befogadását teszi lehetővé. Az első szakasz lezárása után a következő egy év során a program öt országában – Magyarország mellett Bulgáriában, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában – segíti majd elő a vizesélőhelyek klímaváltozással szembeni ellenálló képességének növelését.

„Az elmúlt években érezhetően megnőtt az érdeklődés a vállalati oldalról a fenntarthatóbb működés iránt. Ma már egyre több cég felismeri, hogy a korábbi évtizedek működése a jövő szempontjából nem járható út. Ennek hatására hajlandóak egyre komolyabb ökológiailábnyom-csökkentési és egyéb fenntarthatósági vállalásokat tenni” – fejtette ki gondolatait Bogschütz Dániel, a WWF Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős menedzsere.

“A WWF-fel való partnerség a The Coca-Cola Foundation támogatásával jelentős előrelépést hozott a Duna menti létfontosságú vizesélőhelyek és árterek védelmében. Hiszünk abban, hogy további partnerekkel, támogatással és befektetésekkel valódi változást lehet elérni, hogy tartós pozitív előrelépést tegyünk bolygónk érdekében. A Coca-Cola pedig továbbra is azért dolgozik majd, hogy megfelelő támogatást nyújtson ezen erőfeszítésekhez” – fogalmazott Sonia Dimogli, a The Coca-Cola Company magyarországi ügyvezetője.

“A víz nemcsak a legtöbb italunk első számú összetevője, de üzleti tevékenységünk hosszú távú sikerének és közösségeink egészségének is központi eleme. Vízstratégiánk a fenntartható vízbiztonságra összpontosít a vízpótlás, az intelligens vízpolitikák támogatása, valamint a felelős vízhasználat biztosítása révén” – mondta el Szalóky Tóth Judit, a Coca-Cola Magyarország vállalati kapcsolatok vezetője.

Ereifej Laurice, a közép- és kelet-európai WWF (WWF CEE) Élő Folyók programjának vezetője szerint az ilyen jellegű együttműködések nagyon fontosak a környezetünk megóvásának szempontjából: “2014 és 2021 között a The Coca-Cola Foundation, a WWF CEE és a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság között egy, a Duna-vízgyűjtő területére kiterjedő, ágazatok közötti partnerség jött létre. Az együttműködés 5 országban 9 folyó- és vizesélőhely-helyreállítási projektet valósított meg, amelyek 5400 hektárnyi területet érintettek, és 13,45 millió köbméter vízmegőrzési kapacitással bővültek. A közös munka eredményeként több mint 65 millió embert értünk el a folyók és vizesélőhelyek értékének tudatosításával. A korábbi hosszú távú regionális programot egy egyéves „hídprojekt” kötötte össze egy második fázissal (Living Danube Partnership II.). A szándékunk az volt, hogy az eddigi eredményekre építve a jövőben még nagyobb hatást tudjunk elérni. Ennek érdekében további revitalizációs projekteket készítünk elő, mind vidéki területeken, mind városokban: azaz értékeljük a vizesélőhelyek helyreállításának hatását az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére. Továbbá feltárjuk a vízgazdálkodás lehetőségeit a fenntarthatóbb vízkészlet- és vízgyűjtő-gazdálkodás kialakítása érdekében a magánszektor bevonásával, és lobbizunk azért, hogy a folyók és árterek helyreállításának növekedjen a politikai támogatottsága.”

A partnerek elkötelezettségét jelzi, hogy a következő időszakban a WWF Magyarország – a The Coca-Cola Company támogatásával – a magyarországi Homokhátságon valósít meg egy helyi vízmegőrző programot. A folyószabályozás és a mezőgazdasági területek lecsapolása az elmúlt 200 évben országos szinten negatív éves vízmérleget eredményezett Magyarországon. A negatív vízmérleg, azaz a felszíni és felszín alatti vízkészletek folyamatos csökkenése különösen hangsúlyos az ország egyes régióiban, így a Duna és a Tisza közötti Homokhátságon is. A nagyszabású, természetre alapozó vízmegtartó projektek (például folyók ártereinek bővítése, természetközeli víztározók létesítése) mellett a kisléptékű, szintén természetre alapozott megoldásokat alkalmazó helyi projekteknek nemcsak a vízpótlás, hanem a helyi szereplők bevonása, valamint a víz és a természet értékének a mindennapi életben való fontosságának megértése szempontjából is nagy jelentősége van – írják.

„Ma Magyarországon abba a hitbe ringatjuk magunkat, hogy víznagyhatalom – vízben bővelkedő ország – vagyunk. E tévhitre alapozva régóta nincs annak hagyománya, hogy éljünk az időszakos víztöbblet adta lehetőségekkel. A vizek helyben megtartása helyett azok gyors elvezetésére alapuló vízgazdálkodási gyakorlat a klímaváltozással súlyosbítva oda vezetett, hogy a Duna és a Tisza között fekvő Homokhátságon a szárazodás olyan katasztrofális méreteket ölt, hogy a területet már félsivatagnak nyilvánították. Ahhoz, hogy lassítsuk a Homokhátság szárazodását, és enyhítsük az ebből fakadó gazdasági károkat, minden eddiginél nagyobb szükségünk lenne olyan vízgazdálkodási paradigmaváltásra, ahol a vízelvezetés helyett a vizek megtartása kerülne előtérbe. Ehhez többek között olyan sikeres pilot projektekre lenne szükség, amelyekkel demonstrálni lehetne a helyi vízvisszatartáson alapuló gazdálkodás előnyeit. Emiatt nagy reményekkel nézünk a The Coca-Cola Foundation által támogatott domaszéki projekt elé” – nyilatkozott Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi osztályvezetője.

 

Fotó: Sallai Zoltán

 

SOCIAL MEDIA