Megjelent a KBC első klímajelentése

Kiemelt Piac

A jövőbeni széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében konkrét célkitűzéseket is tartalmaz.

 

A KBC Csoport vezérigazgatója, Johan Thijs ismertette a KBC Csoport Klímajelentését: „A KBC-nél már 1970 óta fordítunk külön figyelmet a klímavédelemre, ekkor hoztuk létre az Argus Alapítványt, amelynek célja a tudományos, környezetvédelmi kutatások támogatása, továbbá a közvélemény tájékoztatása és figyelmének felhívása a környezeti politikával és rehabilitációval kapcsolatos kérdésekre. Már a múltban is ambiciózus célokat tűztünk ki, amelyeket eddig mindig sikerült elérnünk, sőt meghaladnunk. De 2019-ben még magasabb fokozatra kapcsoltunk, amikor csatlakoztunk az ENSZ kollektív klímavédelmi kötelezettségvállalásához, és vállaltuk, hogy – ügyfeleinkkel együttműködve – elősegítjük a gazdaság maximális kizöldítését annak érdekében, hogy a globális felmelegedés mértékét jóval 2°C alatt tudjuk tartani, illetve hogy azon dolgozunk majd, hogy a Párizsi Megállapodásban kitűzött 1,5°C-os korláton belül maradjunk. Az elmúlt években már jelentős lépéseket tettünk a globális felmelegedés megfékezése érdekében.

A szeptember 30-án megjelent és most részletesen bemutatandó Klímajelentés összefoglalja az előttünk álló évekre szóló, a hitelezési és az alapkezelési területet érintő, az egész Csoportra érvényes klímapolitikai jövőképünket és céljainkat.

Mindez tükröződik azokban az ambiciózus új célkitűzésekben, amelyeket a jelentésben a hitelezési és alapkezelési tevékenységeink éghajlati hatásaival összefüggésben meghatároztunk, és amelyek kiegészítik a kifejezetten az ügyfeleink tevékenységeit érintően több kulcságazatban általunk alkalmazott szakpolitikai iránymutatásokat. Esetünkben ezek az ágazatok képviselik a legnagyobb széndioxid-kibocsátási kockázatot, és teszik ki a hiteleink révén finanszírozott tevékenységek széndioxid-kibocsátásának kétharmadát a 2021. végi adatok szerint.

Habár az adatok minősége, valamint a világszerte alkalmazott módszerek pontossága továbbra sem mindig optimális, felvállaljuk a ránk háruló felelősséget és konkrét klímavédelmi célokat tűzünk ki, valamint aktívan hozzájárulunk egy alacsony széndioxid-kibocsátású és fenntartható társadalom létrehozásához. A célkitűzéseink átlátható keretet biztosítanak, mutatják, hogy vállalatként hová akarunk eljutni rövid távon (2030) és hosszabb távon (2050), mind saját magunkat, mint ügyfeleinket tekintve. Aktuális célkitűzéseink a hitelezési és alapkezelési tevékenységeinkhez kapcsolódnak. Jelenleg a biztosítási tevékenységeket illetően nem állnak rendelkezésre elismert és megbízható kutatási és beszámolási módszerek.”

Filip Ferrante, a KBC Csoport Vállalati fenntarthatósági vezetője hozzáteszi: „A KBC Klímajelentése az energia- és ingatlanszektorra, továbbá a közlekedési, mezőgazdasági, építőipari és fémipari szektorra vonatkozó – részben ezek alszektoraira bontott – elemzéseket és célkitűzéseket tartalmaz. Ezen ágazatokra 2030-ig elérendő konkrét és mérhető célokat határoztunk meg, egyrészt a jelenleg elfogadott tudományos eredményekre támaszkodva, másrészt saját értékelésünk alapján, amely esetben azt vizsgáltuk, hogy mi az, ami ezen szektorokban gazdaságilag és technikailag megvalósítható. Az erre vonatkozó összes információt beépítettük az egyes ágazatokról készített fehér könyvekbe. A célkitűzéseknél figyelembe vettük a gazdasági és társadalmi összefüggéseket, ezért tágabb értelemben kell azokat értelmezni, és nem csupán klímavédelmi szempontok alapján. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy maximalizálni tudjuk a társadalomban betöltött szerepünket, és segíteni tudjuk ügyfeleinket a fenntarthatóbb társadalom felé való szükséges, de megvalósítható átállásban. Ehhez az átálláshoz pénzügyi és technikai szakértelem formájában maximális támogatást és iránymutatást biztosítunk, anélkül, hogy ezzel hátráltatnánk a saját klímavédelmi céljaink megvalósítására irányuló erőfeszítéseinket.
A tavalyi évben elért ESG (a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási kritériumrendszernek való megfelelés terén elért) eredményeinkre vonatkozó átfogó és átlátható összefoglalót, valamint a fenntarthatósági célkitűzéseinket a KBC 2022. áprilisban megjelent Fenntarthatósági jelentése tartalmazza. Ez a jelentés első alkalommal mutat be a KBC közvetett ökológiai lábnyomára vonatkozó adatokat.”

 

Fotó: KBC/Twitter

 

SOCIAL MEDIA