BioTech USA: 150 milliós GVH-bírság a termékek összetevőire vonatkozó valótlan állítások miatt

Kiemelt Márkák

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy friss döntésében megállapította, hogy az egy cégcsoportba tartozó JLM PowerLine Kft. és a BioTech USA kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlatot tanúsítottak. A GVH a jogsértésért még az engedmények után is magas, 150 millió forintos bírság egyetemleges megfizetésére kötelezte a két eljárás alá vont céget. A döntés hátterét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi csoportja elemzi.

 

A termékek és az állítások

2015-2018 között négy fehérjepor („Protein Power”, „Iso Whey Zero”, „Nitro Pure Whey”, „Hydro Whey Zero”) és a „Zero Bar” fehérjeszelet összetevőire vonatkozóan a termékek népszerűsítésekor (tv reklámok, plakátok, online hirdetések révén), illetve a termékek címkéjén valótlan információt tettek közzé.  Többek között olyan állításokat tüntették fel, mint „megemelt, 88%-os fehérjetartalom“, „alacsony zsírtartalom” vagy „hozzáadott cukor nélkül“.  A GVH azonban arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált kijelentések túlnyomó többsége nem felel meg a valóságnak.

 

Dr. Balogh Dóra

A vizsgált termékkör

A sportélelmiszerek, azon belül a vizsgálattal érintett fehérjekészítmények iránt egyre nagyobb a kereslet, hiszen az egészségtudatos életmód hazánkban is egyre inkább trenddé válik, ami a fogyasztási szokásokra is kihatással van. Ezek a termékek a sportolókon kívül ma már nem csak az átlagfogyasztók körében örvend egyre nagyobb népszerűségnek, de egyes sérülékeny csoportok (pl. cukorbetegek, laktózérzékenyek) részéről is keresettek.

A GVH fogyasztóvédelmi hatóságként ítélte meg az ügyet, ám a vizsgált termékek jellegéből adódóan élelmiszerjogi aspektusokra is óhatatlanul figyelemmel kellett lennie. A különböző besorolású élelmiszerekre, és az azokkal kapcsolatos tápértékjelölésekre ugyanis speciális, nagyrészt uniós ágazati szabályozás vonatkozik” – magyarázza dr. Balogh Dóra, a Schönherr szakértője.

A GVH kiemelte, hogy az élelmiszerjogi szabályok ugyan bizonyos tűréshatáron belül megengednek eltéréseket a tápértékek feltüntetett és (a hatósági ellenőrzések során mért) tényleges tartalma között, azonban ezek között nem lehet olyan mértékű eltérés, hogy a fogyasztót megtévessze. A fogyasztó számára ugyanis a feltüntetett érték azt a benyomást kelti, hogy a termék ténylegesen az adott mennyiséget tartalmazza, amelynek valóságtartalmáról nem tud megbizonyosodni a termékek bizalmi jellege miatt.

 

Dr. Turi Anna

A bírságkiszabáskor szerepet játszó tényezők

A GVH korábbiakban már számos alkalommal bírságolt jellemzően különböző étrendkiegészítőknek, illetve fogyasztószereknek tulajdonított egészségre kedvező, vagy gyógyító hatás miatt. Ugyanakkor az ezekben az ügyekben kiszabott bírságokat többszörösen meghaladja a BioTech termékek esetében most kiszabott bírság.

A GVH súlyosító körülményként értékelte a vizsgált termékek fentiekben említett bizalmi jellegét, a jogsértés időtartamát és az azzal érintett fogyasztók széles körét. „Figyelemreméltó azonban, hogy a bírságösszeg kalkulálásakor számos enyhítő tényezőt is bírságcsökkentéssel jutalmazott a GVH” – mondja dr. Turi Anna, a Schönherr versenyjogi csoportjának vezetője. Így az érintett vállalkozások által vállalt a GVH által elfogadott utólagos megfelelési programot (többek között belső eljárásrend kialakítása, fogyasztói edukációs kampány megvalósítása) 20 %-os bírságcsökkentéssel honorálta a GVH. Ezen túl a jogsértés beismeréséért szintén 20 %-kal, a jogsértés körülményeinek tisztázásért és jogosorvoslati jogról való lemondásért cserébe pedig további 20%-kal, összesen tehát 60%-kal mérsékelte a GVH a bírságot, mely azonban az árbevételi adatok miatt így is meglehetősen magas.

 

Továbbra is a fogyasztóvédelem a fókusz

A fentiekből kiindulva úgy tűnik, hogy a GVH továbbra is beváltja a fogyasztóvédelmi törekvéseihez fűzött ígéretet. A jelen ügyben kiszabott bírság jól beillik a fogyasztóvédelmi ügyekben 2019 óta jellemző drasztikusan megnövekedett bírságok sorába. A jövőben is ez a tendencia várható, amely ellen egyedül a versenyjogi tudatosság növelésével tudnak felkészülni a cégek. „Jelen ügy azonban arra is jó példával szolgál, hogy egy versenyjogi megfelelési program utólagos kiépítése is számottevő szerepet játszhat a bírság enyhítésében, és a hatósággal való hathatós együttműködés jelentős, pénzben kifejezhető engedményekhez vezet, mely akár a bírság felére csökkentését is eredményezheti” – emlékeztet az ügyvéd.

SOCIAL MEDIA