Közel 20 év után idén megújult a pr-szakma Etikai Kódexe

Kiemelt Piac

A Magyar Public Relations Szövetség erkölcsi normagyűjteményét a társadalmi és gazdasági élet szereplőinek jelenben érvényes igényeihez, az ország és a világ megváltozott kihívásaihoz igazították.

Az MPRSZ a 2000-ben összeállított és elfogadott etikai normagyűjteményét 2019-ben módosította. Erre azért volt szükség, mert az elmúlt közel húsz év alapvető változásai a pr-szakmát sem hagyták érintetlenül, különösen a média átalakulása teremtett új körülményeket és követelményeket.

A pr-szakma Etikai Kódexe három fő célt fogalmaz meg. Elsőként elősegíti, hogy a public relations-t, mint szakmát minden érintett szereplő a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi, etikai és jogi normái szerint végezze. A normagyűjtemény támogatja a pr-szakma érintettjeinek szakmai és morális értékrendjének fejlesztését, illetve hozzájárul a szakma iránti közbizalom fenntartásához és erősítéséhez.

Az etikai normagyűjtemény módosítása időszerű és szükségszerű volt, hiszen a public relations, az aktualitásokra, újdonságokra fokozottan érzékeny tevékenység együtt alakul a társadalmi és gazdasági élet szereplői igényeinek változásaival. A 2016-ben kezdődött elnökségi ciklus a legfőbb célok között az MPRSZ szerepének megerősítését, a tagok számára értékes programok szervezését, a szakma hatékony és folyamatos képviseletét, és ezáltal a pr értékének és elismertségének növelését jelölte meg. Ennek része az etikai kódex szövegfrissítése is. A konszenzusos alapon megújított és elfogadott normaszövegtől a szövetség azt várja, hogy az a szakma résztvevőinek és minden érintettjének hasznára váljon, illetve meghatározó erkölcsi alapmércét jelentsen számukra.

A megújított etikai kódex annak bizonyítéka, hogy a pr-szakma magára, mint a felelős bizalomépítés művészetére tekint, melynek részeként a közvéleménnyel vagy a célközönséggel folytatott kommunikáció a tájékoztatáson túl a közös döntéshozatalról is szól.

SOCIAL MEDIA