Új európai adatvédelem a gyakorlatban

Piac

A DIMSZ legutóbbi rendezvényének témája az új uniós Általános Adatvédelmi Rendelet bevezetésének hatása volt a magyar adatvezérelt marketing szakmára.

A DIMSZ legutóbbi Direct Brunch rendezvényének témája az új uniós Általános Adatvédelmi Rendelet bevezetésének hatása volt a magyar adatvezérelt marketing szakma hétköznapjaira.

A Direkt és Interaktív Marketing Szövetség a FEDMA tagjaként már az új adatvédelmi rendelet (GDPR) előkészítésének időszakában is figyelemmel kísérte a szabályozás várható alakulását, és a magyar piacra és jogi környezetre vonatkozó tájékoztatással segítette az európai szervezet munkáját mind az előzetes lobbitevékenységben, mint az érvénybe lépést közvetlenül megelőző értelmezési munkafolyamat során. A nyár folyamán magyar nyelven is elérhetővé tették a FEDMA által összeállított, gyakran felmerülő kérdésekre válaszoló kiadványt. Mivel azonban a hazai környezet mind piaci, mind jogi tekintetben kissé eltér az EU általános viszonyaitól, összegyűjtötték a tagjaik körében még megválaszolatlan kérdéseket, amelyekre a CMS Cameron McKenna LLP budapesti irodájának szenior tanácsadója, Domokos Márton válaszolt.

Az anyag részletesen kitér a GDPR fontos témaköreire – a „beépített és alapértelmezett adatvédelem” elve, uniós és helyi szabályozó hatóságok szerepe, az egyes szervezetekre, szervezeti felépítésre és képzésre vonatkozó gyakorlati kérdések, magatartási kódexek és tanúsítási rendszerek, EU határain átnyúló tevékenységek szabályozása, profilalkotás korlátai, előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat stb. -, és szól a kkv-kra vonatkozó könnyítésekről is. A tanulmány itt érhető el. (A NAIH korábban „Felkészülés az Adatvédelmi Rendelet alkalmazására 12 lépésben – iránymutatás adatkezelők, adatfeldolgozók részére” címmel tette közzé összefoglalóját a felkészülés elősegítése érdekében.)

Jelenleg még sok a kérdés és az értelmezési nehézség a GDPR-nak való gyakorlati megfeleléssel kapcsolatban, így mind a szakmai szervezetek, mind az ügyvédi irodák aktívan figyelik az Európai Bizottság és az illetékes adatvédelmi hatóságok állásfoglalásait. Érdemes már a felkészülési szakaszban adatvédelmi jogász segítségét igénybe venni, aki egyrészt követi a szabályozási fejleményeket, másrészt felméri a cég adatkezeléseit, és 2018. május 25-éig segít megfelelően elkészíteni, illetve továbbfejleszteni a megfelelőséghez szükséges belső eljárásokat – mondja Domokos Márton.

SOCIAL MEDIA