Gulyás János újabb 3 évre a Magyar Reklámszövetség elnöke

Karrier

A 2022-2024-es időszakra elnököt, elnökséget és felügyelő bizottságot választott a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) tisztújító közgyűlése november 15-én hétfőn a következő (2022-2024) ciklusra. Gulyás Jánost, a Wavemaker Hungary ügyvezető igazgatóját az MRSZ tagsága másodszor is megszavazta az elkövetkezendő hároméves ciklusra. A KPMG székházában tartott közgyűlésen a Reklámszövetség tagsága megválasztotta a 24 tagú elnökségének tagjait és a felügyelő bizottság 3 tagját is. Az MRSZ 3 alelnöki[1] székét Mérő Ádám (megbízó szektor – Coca-Cola Magyarország Kft.), Vidus Gabriella (média szektor – M-RTL Televízió Zrt.), Novák Péter (szolgáltató szektor – Dentsu Hungary Kft.) foglalhatja el 2022-2024 között.

 

Gulyás János, az újabb ciklusra megválasztott MRSZ elnök kiemelte: ”Hálás vagyok a Reklámszövetség tagságának az ismételten megszavazott bizalomért és gratulálok a Magyar Reklámszövetség hétfőn megválasztott elnökségi és felügyelő bizottsági tagjainak, akikkel az elkövetkezendő három évben együtt folytathatjuk a reklámszakma érdekképviseletéért tett erőfeszítéseinket. Kiemelten köszönetet mondok tagjainknak, hiszen aki tehette, a válságos 2020-2021-es évek ellenére kitartóan velünk maradt, együttműködött és segítette munkánkat pl. adatok szolgáltatásával, konzultációkkal, azért, hogy az iparági szereplőkkel összefogva közösen segítsük egymást információkkal, tapasztalatokkal, best practice-kel. Ki szeretném emelni a tásszövetségeket, kutató-, tanácsadó-, szakmai konferenciákat szervező tagjainkat, partnereinket, akik ebben az időszakban még szorosabb összefogásban dolgoztak velünk közösen a szakma támogatásáért.”

 

Az elmúlt 3 évet a reklámadó felfüggesztése és a COVID-krízis jellemezte

Az MRSZ elnöke az elmúlt időszak (2019-2021) beszámolójában kifejtette:

„Amikor először, 2018. december 14-én megválasztottak a szövetség vezetőjének, szabályozás, adó ügyekben forrongó évek voltak a szövetség és a teljes szakma háta mögött. Örülök, hogy a korábbi évek megfeszített munkája részben beérett – aminek elnökségi és ügyvezetőségi tagként korábban is aktív részese voltam -, hiszen 2019-ben felfüggesztették a reklámipari ’sarcot’ (0% lett az adókulcs.) és a Kormány aktívan bevont bennünket a kreatívipari stratégia megalkotásába.

Ugyanakkor egy nemvárt világválsággal kellett szembesülnünk 2020-ban, így hirtelen mindannyiunk számára ismert szóvá vált a COVID-krízis, ami gyökeresen átalakította tágabb értelemben mindannyiunk életét és a kommunikációs iparág működésében is jelentős nehézségeket és változásokat hozott. A koronavírus eltérő módon, de minden iparági szereplőt érintett és kihívás elé állította a szakmát. (A megújult MRSZ Média- és Kommunikációs torták 2020-as számai szerint egy kivétellel minden szegmens 2,9%-80% közötti visszaesést könyvelhetett el). Az MRSZ érdekképviseletének fókusza ezért 2020-ban a válság következményeinek enyhítésére irányult, számos eredménnyel segítve a legnehezebb helyzetben lévő szegmenseket (pl. A média tartalmak előállítói, közzétevői is bekerültek az időlegesen közteher-csökkentettek körébe; a közterületi reklámozók 2020.09.15-ig esedékesen befizetendő féléves építményadó megfizetésére vonatkozó kötelezettséget törölték.) Emellett a kommunikációs iparágat a helyzetértékeléshez és tervezéshez segítséget nyújtó adatokkal, kutatásokkal (MRSZ Barométer) segítettük. Sajnos számos tervezett programunk a vírushelyzet miatt 2020-2021-ben háttérbe szorult, amelyek megvalósítása még várat magára (pl. MRSZ Zöld Bolygó Program).

 

Jelentős kihívások várnak a reklámiparra az elkövetkezendő 3 évben is

Gulyás János, az MRSZ elnöke a jövőre nézve hozzátette: „A következő 3 év is jelentős kihívások elé állít bennünket, hiszen látható, hogy a vírus velünk marad hosszútávon; ezenkívül 2022-ben választások elé nézünk és számos, most ideiglenesen ’csendes’ szabályozási kérdéssel is foglalkoznunk kell (pl. Reklámadó 2022. dec. 31-ig van felfüggesztve; óriásplakátok elbontásának kitolt határideje 2023. dec. 31.). A vírushelyzet okozta iparági kihívások mellett az ’alap’ problémákkal is foglalkoznunk kell: az idén elkészült a ’Globális platformok hatása a magyar kommunikációs iparra’ tanulmány, ami sok mindenre rávilágított. Ez utóbbi kapcsán a jövőben szakmai párbeszédet szorgalmazunk, ami segíthet abban, hogy a hazai szereplők megtalálják a válaszokat a globális platformok előretörése által jelentett kihívásokra. Összegezve 2022-2024 között: egyértelműen a reklámadó kérdése; a közterületi szabályozás egyik határidős sarokpontja; az online globális vs. hazai platformok közötti érdekegyeztetés; a televíziós piac helyzete, az adatkezelés/adatbiztonság/adatönrendelkezés kérdése, valamint az önszabályozás/reklámetika fejlesztése és a COVID-helyzet miatt további előre nem tervezhető rendkívüli szabályozások várnak ránk.”

 

A Magyar Reklámszövetség megválasztott elnöksége[2]:

 

Gulyás János (Wavemaker Hungary Kft.) elnök

 

Megbízó szektor:

 • Baráth Péter – egyéni tag
 • Beke Zsuzsa – Richter Gedeon Nyrt.
 • Juhász Péter Tibor – Vodafone Magyarország Zrt.
 • Mérő Ádám – Coca-Cola Magyarország Kft.
 • Pantl Péter – Mol Nyrt.
 • Szabó Béla – Magyar Telekom Nyrt.

 

Média szektor:

 • Bíró Pál – Google Information Technology Services Limited (Hungary)
 • Guttengéber Csaba – Atmedia Kft.
 • Hivatal Péter – egyéni tag
 • Kardos Gábor – Magyar Jeti Zrt.
 • Kovács Tibor – Ringier Axel Springer Magyarország Kft.
 • Vidus Gabriella – M-RTL Televízió Zrt.

 

Szolgáltató szektor:

 • Incze Kinga – White Media Kft.
 • Liptay Gabriella – KPMG Hungária Kft.
 • Mező László – MediaCom Magyarország Kft.
 • Novák Péter – Dentsu Hungary Kft.
 • Pőcze Balázs – Mito Creative Zrt.
 • Urbán Zsolt – 1080p Solution Kft.

 

Tagozati választott képviselők:

 • Fecske Zoltán – Publimont Kft. (OOH Tagozat képviseletében)
 • Nemes Ákos – Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda (Jogi Tagozat képviseletében)
 • Samu Tímea – JcDecaux Hungary Zrt. (OOH Tagozat képviseletében)

Elnökség további tagozati képviselői[3]:

 • Hantosi Bálint – Outdoor Media Audit Kft. (OOH Tagozat elnöke)
 • Sopov István, Sales Contact Kft. (IAB Hungary elnöke)

 

Az MRSZ Felügyelő Bizottságának megválasztott tagjai[4]:

 • Megyer Örs – Tiszteletbeli Örökös Tag
 • Mezriczky László – Ispiro Consulting Kft.
 • Somlói Zsolt – Mindshare Médiaügynökség Kft.

 

További információ:

[1] A hirdető-, a szolgáltató- és a média szektor képviselői közül a Közgyűlés által legtöbb szavazatot kapott 1-1-1 személy tölti be az alelnöki tisztséget. Az érintetteknek nyilatkozniuk kell, hogy vállalják-e vagy sem az alelnöki feladatokat. Amennyiben nem, úgy a szektorában a következő legtöbb szavazatottal rendelkező elnökségi tag láthatja el az alelnöki tisztséget.

[2] Az MRSZ Elnöksége a szövetség ügyintéző-képviselő szerve, amely a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A 24 fős Elnökség választott tagjai: az Elnök; a hirdető-, a szolgáltató- és a médiaszektor 6-6-6 képviselője, a tagozatok képviselői közül az a 3, akit a Közgyűlés megválaszt. Valamint automatikusa tag a 10 főnél nagyobb tagot számláló tagozatok mindenkori vezetője, így az IAB Hungary és az OOH Tagozat elnökei.

[3] Az Elnökségnek automatikusan (választás nélkül tagja) a kiemelt tagozatként működő IAB Hungary mindenkori elnöke, és a 10 tagnál nagyobb taglétszámmal bíró tagozatok vezetői, jelen esetbe az OOH (Közterület) Tagozat elnöke is.

[4] Az MRSZ Felügyelő Bizottsága három tagból áll, amely tagjai közül maga választ elnököt. A Felügyelő Bizottság elnöke és további tagjai az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.

 

SOCIAL MEDIA