EP: Oroszország és Kína befolyásolási törekvései aggodalomra adnak okot

Hírek Kiemelt

Az EP szerint a 2024-es európai választásokra készülve fokozni kellene az EU védelmét a külső beavatkozással és az információk manipulálásával szemben, ami összehangolt stratégiát igényel.

 

A 2024. júniusi európai választások kapcsán a képviselők arra figyelmeztettek, hogy egyre gyakoribbá és szofisztikáltabbá válhatnak a beavatkozási és dezinformációs kísérletek, illetve a demokrácia elleni támadások. Ezt állapította meg ugyanis legutóbbi jelentésében az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a dezinformációval foglalkozó különbizottság. A jelentést a Parlament plenáris ülésén 469 szavazattal, 71 ellenszavazattal és 65 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.

A különbizottság több témával is kiemelten foglalkozott, köztük az online platformok működésének befolyásolásával, a létfontosságú infrastruktúrák és a stratégiai ágazatok védelmével, a választási folyamatokba való beavatkozással, a politikai tevékenységek burkolt külföldi finanszírozásával, valamint a kibertámadások elleni felkészültséggel. A jelentés külön kitér azokra a tevékenységekre, amelyekkel Oroszország és Kína az Európai Unióban, illetve az uniós tagságra pályázó (például nyugat-balkáni) országokban, valamint a globális dél országaiban próbál beavatkozni a belügyekbe.

 

A választások befolyásolása

A Parlament veszélyes jelenségnek tartja, és elítéli a fizetett dezinformátorok ténykedését, akiknek a szolgáltatásait többek között a „dark weben” hirdetik kormányzatok és más szereplők számára, hogy befolyásolni tudják a választási eredményeket.

A képviselők azt kérik a Bizottságtól, hogy könnyítse meg az adományok útjának nyomon követését, ezzel akadályozva meg, hogy nem uniós országok tiltott pénzügyi tranzakciók révén megjelenjenek az uniós politikában. A tagországoktól azt várják, hogy sürgősen foglalkozzanak politikai pártjaik külföldi finanszírozásának kérdésével.

 

Kritikus infrastruktúrák

A Parlament ugyanilyen aggályosnak tartja, hogy egyes külföldi vállalkozások gazdasági függőségi viszony kialakításával, illetve kémkedés és szabotázs révén próbálnak befolyást szerezni az EU kritikus infrastruktúrái felett. Kínai hajózási társaságok például több mint 20 európai kikötőben szereztek többségi vagy jelentős részesedést. A képviselők a TikTok betiltását ajánlják a tagállami kormányzatok minden szintjén és az uniós intézményekben egyaránt. Felszólították a Tanácsot és a Bizottságot, hogy zárják ki a kiemelt kockázatot jelentő országok (elsősorban Kína és Oroszország) gyártóitól származó eszközök és szoftverek, például a ByteDance, a Huawei, a ZTE, a Kaspersky, a NtechLab vagy a Nuctech termékeinek használatát.

 

Összehangolt uniós stratégia

A Parlament uniós szinten koordinált stratégiát sürget egyrészt a meglévő intézkedések jobb betartatásához, másrészt új lépések megtételéhez. A dezinformáció kezeléséhez és a demokratikus folyamatok tisztaságának megőrzéséhez pedig megfelelő forrásokat kér.   A képviselők emellett felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki a gyakorlatban jól működő demokráciavédelmi csomagot, a hibrid fenyegetések ellen pedig hatékony jogszabályi védelmet, az Európa jövőjéről szóló konferencia   ajánlásaira is építve.   Végezetül azt szeretnék, ha az Európai Parlamenten belül állandó testület állna fel, amely figyelemmel kíséri és kivédi a külső beavatkozást.

A jelentés elfogadásával az EP az uniós polgároknak a külső befolyásolás és dezinformáció, az online fenyegetések és propaganda leküzdésére, az ezek elleni fellépésre vonatkozó elvárására reagál, melyet az Európa jövőjéről rendezett konferencia záróokmányában (23(5), 27, 28(2), 33(4), 37(4), 46(2) cikkelyek) fogalmaztak meg.
A  None [6] jelentés főbb megállapításai itt elérhetőek.

A jelentéstevő Sandra Kalniete (EPP, Lettország) így nyilatkozott: “A demokratikus folyamatokba történő külföldi beavatkozás az uniós tagállamok és az EU biztonsága számára egyre növekvő fenyegetést jelent; különösen így van ez a gyors technológiai fejlődés és Oroszország Ukrajna elleni háborúja okán is. Sürgősen reagálnunk kell erre, és mielőbb át kell ültetnünk a gyakorlatba a megfogalmazott javaslatokat. Jelentős és hosszútávú befektetéseket kell eszközölnünk demokratikus ellenállóképességünkbe, alapozva olyan partnereink tapasztalataira, mint Ukrajna vagy Tajvan.”

 

Fotó: Guillaume Périgois/unsplash.com

 

SOCIAL MEDIA