Csonka Endre váltja Chikán Attilát

Karrier

Új elnököt választott az MLBKT elnöksége

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság alapszabályában rögzítetteknek megfelelően kétévente új elnökséget választ. Az elnökség szavazás útján dönt az elnök és a társelnök személyéről.

Az MLBKT május 31-én tartotta éves rendes közgyűlését a Microsoft irodaházában, ahol a jelenlévő tagok megválasztották a következő két éves időszak elnökségét.

Barla-Szabóné Illés Nóra, logisztika és supply chain igazgató, Auchan Magyarország Kft.

Barna Zsolt, ügyvezető igazgató, Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft.

Chikán Attila, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Csicsmann Péter, ügyvezető, Next Generation Hungary Kft.

Csonka Endre, vezérigazgató, Első Pesti Malom Zrt.

Déri András, ügyvezető, Logisztika Kft.

Gelei Andrea, egyetemi tanár, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem

Gábor Zsolt, ügyvezető, ProcurCon Kft.

Gál István, projektmenedzser, BI-KA Logisztika Kft.

Horváth Péter, logisztikai vezető, Ice Solution Kft.

Kellner Mária, ellátási lánc igazgató, Béres Gyógyszergyár Zrt.

Kis Gábor, csoportvezető, Robert Bosch Elektronika Kft.

Turi Gábor, ügyvezető igazgató, PULTRANS Vasúti Szállítmányozási Kft.

Tüske Zsuzsa, ügyvezető, J&J Center Kft.

Urbán Attila, ellátásilánc menedzsment vezető, CLAAS Hungária Kft.

A 15 tagú elnökség 2018. június 20-i elnökségi megbeszélésén választott új elnököt és társelnököt. A szavazás előtt Chikán Attila leköszönő elnök adott áttekintést a régi és új elnökségi tagok számára az előző két éves ciklus legfontosabb eredményeiről, a stratégia alkotási munka státuszáról, az egyesület előtt álló legfontosabb feladatokról. Kiemelte, hogy az új elnökség feladata a közgyűlésen is bemutatott, széleskörű felmérésre alapozott stratégiai célok megvalósítása lesz. A Társaság a tagok közötti személyes és üzleti kapcsolatok építésével, komplex tudásátadási és információ megosztási tevékenységgel és aktív szakmai képviselettel szeretné a hazai szakembereket segíteni a gyorsan változó gazdasági és társadalmi környezet kihívásainak kezelésére.

Az ezt követő titkos szavazáson a jelen lévő elnökségi tagok elnöknek választották Csonka Endrét, az Első Pesti Malom Zrt. vezérigazgatóját és társelnöknek Chikán Attila egyetemi tanárt. Csonka Endre a szavazást követően röviden felvázolta pályafutását, kapcsolatának történetét az MLBKTval és pár szóval beszélt terveiről is. Kiemelte, hogy támaszkodni szeretne és számít a társelnök, Chikán Attila, valamint az egész elnökség és a Titkárság támogatására az MLBKT kitűzött céljainak elérésében.

A szakterületi alelnökök megválasztására a szeptemberi ülésen kerül sor.

SOCIAL MEDIA