Az EP több uniós lépést vár a közös értékek védelmében Magyarországtól és Lengyelországtól

Hírek

A Parlament felszólította a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyen többet az uniós értékek magyarországi és lengyelországi helyzetének romlása ellen.

 

A képviselők a 426 szavazattal, 133 ellenszavazat és 37 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban üdvözlik, hogy a Tanács francia elnöksége újrakezdte a Szerződés 7. cikk 1. bekezdése alapján tartott meghallgatásokat, de sürgetik a Tanácsot, hogy mutasson „valódi elkötelezettséget” az európai értékek védelmét célzó eljárásban való „érdemi előrelépés” iránt. A képviselők elfogadhatatlannak nevezik, hogy Magyarország és Lengyelország az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága számos ítéletét nem hajtja végre. Leszögezik: minden tagállamnak tiszteletben kell tartania az uniós jogszabályokat.

A képviselők szerint a meghallgatásoknak objektívebbnek, szorosabban a tényeken alapulónak és átláthatóbbnak kellene lenniük. Azokat rendszeresen, strukturáltan és nyíltan kellene megszervezni, és azoknak az érintett tagállam számára egyértelmű határidőkkel ellátott, gyorsan elfogadott és konkrét ajánlásokat kellene eredményezniük. A Parlament kiemeli: „a Tanácsban nincs szükség egyhangúságra” ahhoz, hogy megállapítsák: egy tagállamban egyértelműen fennáll a kockázata az uniós értékek súlyos megsértésének.

A Bizottságnak is van még mit tennie, mondja a Parlament, megjegyezve, hogy ugyan az intézmény Magyarország ellen áprilisban hivatalosan elindította a feltételességi mechanizmust, Lengyelország ellen nem indult eljárás. A képviselők elvárják a Tanácstól, hogy az kiemeltként kezelje az ügy sikeres lezárását.

A képviselők mindkét intézményt felszólítják, hogy ne hagyják jóvá Magyarország és Lengyelország a helyreállítási és rezilienciaépítési forrásokhoz kapcsolódó nemzeti terveit. Erre csak akkor kerülhet sor, ha mindkét ország maradéktalanul végrehajtja az európai szemeszter valamennyi, a jogállamiság területére vonatkozó országspecifikus ajánlását és az összes, őket érintő bírósági ítéletet.

 

Fotó: Yuedongzi CHAI/unsplash.com

 

SOCIAL MEDIA