Jogsértő és alkotmányellenes volt az RTL-re kiszabott GVH-bírság az RTL – Central összefonódás ügyében

Piac

Alkotmánybírósági döntés született az RTL-Central fúziót érintő ügyben. Az AB 2022. október 4-én megállapította, hogy alaptörvénybe ütköztek a GVH és az illetékes bíróságok döntései az RTL-re kiszabott bírságot illetően. Az Alkotmánybírság megsemmisítette az RTL-t 20 milliós bírsággal sújtó határozatot, az összeget a GVH-nak vissza kell fizetnie. Az Alkotmánybíróság döntése várhatóan hatással lesz majd a folyamatban lévő, az RTL és Central Media összefonódását elutasító GVH határozat elleni perre is. 

 

A Magyar RTL Televízió Zrt. és a Central Digitális Média Kft. összefonódásával kapcsolatos, folyamatban lévő perek egyikében alkotmánybírósági döntés született október 4-én. Előzőleg az összefonódás ismételt elutasítása során az RTL-t 20 millió forintos bírsággal sújtotta a GVH. A bírságot azért szabta ki a Versenyhivatal, mert meglátása szerint az RTL nem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének és ezzel akadályozta a tényállás feltárását és elhúzta az eljárást – egy olyan ügyben, amelynek minél gyorsabb befejezése a kérelmező RTL érdeke.

Az RTL 2020 nyarán bíróságon támadta meg az ezzel kapcsolatos GVH határozatait. A bírságot kiszabó ügyben a bíróságok a GVH-nak adtak igazat, így az RTL az Alkotmánybírósághoz fordult.  Az RTL többek között azt sérelmezte, hogy a GVH olyan jogszabályt alkalmazott visszamenőlegesen, amely az összefonódás időpontjában nem volt hatályban.

Ebben az ügyben döntött most az Alkotmánybíróság. A döntés megsemmisítette az RTL-t bírsággal sújtó GVH határozatot, továbbá az Alkotmánybíróság – egyetértve az RTL érvelésével – megállapította, hogy a határozat sérti a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát, így az – megsértve az RTL jogait –  alkotmányellenes. A korábban kiszabott bírságot a GVH-nak most vissza kell fizetnie az RTL-nek.

Az AB által most alkotmányellenesnek minősített határozattal azonos eljárásban hozott, az összefonódást elutasító GVH határozat elleni per még folyamatban van. Ítélet 2023 első felében várható.

 

SOCIAL MEDIA