Fidelity: A műholdas megfigyelés lehet a megoldás a pálmaolaj problémára

Kiemelt Piac

A pálmaolajhoz kapcsolódó erdőirtások megszüntetése olyan gigászi feladat, mellyel képtelenség egyedül szembenézni. Az ENSZ 2021 novemberében Glasgow-ban megtartott COP26 klímavédelmi konferenciáján több mint 110 ország vezetője tett vállalást arra, hogy az évtized végéig véget vet az erdőirtásnak és megfordítja a folyamatot.

 

Bár ez biztató fejlemény, a siker nem garantált: egy 2014-ben aláírt korábbi megállapodásnak nem sikerült lassítania a fakivágások ütemét. A COP26 alatt tett vállalások a jó irányba tett lépések, de a pálmaolaj-ágazathoz kapcsolódó ellátási láncok mérete és bonyolultsága miatt a komolyabb ígéreteket csak akkor lehet teljesíteni, ha minden szereplő együttműködik az erdőirtás végleges megszüntetésében. A Fidelity szerint a befektetőknek arra kell rávenniük az érintett cégeket, hogy használják ki a különböző technológiai eszközök, például a műholdas megfigyelés adta lehetőségeket, tegyenek lépéseket az így szerzett információk alapján, és működjenek együtt a többi vállalkozással és a civil szervezetekkel egy olyan pálmaolaj-ipar megteremtésében, melynek szereplői nem vesznek részt az erdőirtásban.

A pálmaolaj-termelők által okozott károk megállításával kapcsolatban továbbra is kritikus szerep jut a befektetőknek. A Fidelity International több mint 30 további pénzügyi vállalkozással együtt vállalta, hogy 2025-ig a befektetési portfóliójából a mezőgazdasági árutermeléshez kapcsolódó erdőirtással és annak finanszírozásával összefüggő papírokat kiveszi. Ágazati elemzőik és fenntartható befektetésekkel foglalkozó csapatuk a különböző vállalatok képviselőivel együttműködve már régóta próbálnak választ találni erre a kérdésre, főleg a pálmaolaj kapcsán, és teljes mellszélességgel támogatják a műholdas technológia alkalmazását a természetes erdők kiirtásának felderítése és megakadályozása céljából.

 

A műholdak lassíthatják a pusztítás ütemét

A pálmaolaj-előállításhoz kapcsolódó ellátási láncok hírhedten hosszúak, több millió kisbirtokos gazdálkodó, hatalmas ültetvényesek, olajfinomítók, kereskedők, a lánc végén pedig különböző fogyasztási cikkeket és ipari alapanyagokat előállító vállalkozások vesznek részt benne. Az erdőirtás megszüntetésében a lánc minden egyes szemének részt kell vállalnia.

A megoldásban fontos szerep juthat a műholdas technológiának. A pálmaolaj-vásárlók ezeknek az „égi kémeknek” a segítségével próbálnak bizonyítékot találni az erdőirtásokra, melyeket azután eszközként használhatnak fel a beszállítók ellen, hogy termelési módszereinek megváltoztatására kényszerítsék őket. Ahhoz, hogy ezek a műholdas felvételek igazán hatékonyak legyenek, a felszínen is ellenőrizni kell őket, és még így sem akadályozzák meg automatikusan a további erdőirtást vagy a pálmaolaj értékesítését azokon a piacokon, amelyeken az ár fontosabb, mint az áru származási helye. Ettől függetlenül a műholdak fontos eszközt jelentenek az erdőirtások ütemének megfékezésében.

 

  1. grafikon: Az olajpálma hozama nagyobb, mint az alternatív forrásoké

Felülről lefelé: Olajpálma, napraforgómag, repce- és mustármag, szója, olíva, kókusz
Kék oszlopok: Terméshozam (tonna/hektár)

Forrás: Our World In Data, 2021. június. A grafikon a hektáronként átlagosan kinyerhető növényi olaj mennyiségét ábrázolja.

 

Egy közelmúltban készített tanulmány [3] arra az eredményre jutott, hogy a faállomány csökkenésének üteme felére csökkent azt követően, hogy a Global Forest Watch, a World Resources Institute által működtetett nonprofit megfigyelő testület az Amazonas-medence perui részén műhold-felvételekkel bizonyítékot adott át a bennszülött közösségek rendelkezésére a földjükön végbemenő, ipari méretekben zajló erdőirtásról. Az anyag valóságtartalmát később az erdészeti felügyelők is megerősítették.

 

A lényeg az együttműködés

A műholdak segítségével megvalósuló, közös erdőirtás-ellenes kötelezettségvállalások is eredményesnek bizonyultak. A Fidelity fenntartható befektetéssel foglalkozó csapata részt vett a holland ACTIAM által vezetett Satellite-based Engagement Towards Deforestation (Műhold-alapú kötelezettségvállalás az erdőirtás csökkentése érdekében) elnevezésű csoportos kezdeményezésben, ahol a holland Satelligence startup által biztosított elemzéseket felhasználva igyekeztek a Malajziából pálmaolajat beszerző vállalatokat rávenni arra, hogy beszállítói láncukból küszöböljék ki az erdőirtásban érintett szereplőket.

Bár az ilyen jellegű megfigyelések nem jelentenek általános csodaszert az erdőirtás ellen, a módszerben rejlő újdonságot fel- és elismerte az Egyesült Királyságban működő Environmental Finance Awards 2021 szervezet bírálóbizottsága is, mely az Év ESG-kezdeményezése címmel díjazta a kezdeményezést. A folyamat során szerzett tapasztalatainkat követendő gyakorlatként megosztottuk a pálmaolajat felhasználó ágazatok szereplőivel is.

 

[1] „Investors turning up the heat on Asia’s palm oil buyers”, UNPRI, 2020. március

[2] „Financial sector commitment letter on eliminating commodity-driven deforestation”, UNFCC, 2021. november 2.

[3] „Satellite-based deforestation alerts with training and incentives for patrolling facilitate community monitoring in the Peruvian Amazon”, PNAS, 2021. július 20.

[4] „All about better sourcing of palm” AAK, 2021.

 

Fotó: Conscious Design, Unsplash

 

SOCIAL MEDIA