Csehország: a képviselők lépéseket várnak a jogállamiság megsértése és az összeférhetetlenség miatt

Hírek Kiemelt

A képviselők csütörtökön 505 szavazattal, 30 ellenszavazat és 155 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy a cseh kormány 2020 márciusában állítólag megkísérelte egy ad hoc törvénnyel legalizálni Andrej Babiš cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét. A képviselők a független médiára és a korábbi főügyészre nehezedő politikai nyomás miatt is mély aggodalmuknak adnak hangot.

 

A Parlament megállapítja, hogy a cseh kormány Babiš miniszterelnök összeférhetetlensége kapcsán tapasztalt tétlensége „hátrányosan érinti a csehországi állami hatóságok […] működését, továbbá az uniós jogszabályoknak való megfelelést”. A Parlament felkéri a Bizottságot, hogy mérje fel a helyzetet, hogy „azonosítani lehessen a jogállamiságot érintő jogsértéseket, és – amennyiben azok fennállása megerősítést nyer, a megállapításai alapján – kellő időben működésbe hozhassa az uniós költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszert”.

 

A csehországi összeférhetetlenséget teljes egészében fel kell számolni

A képviselők elfogadhatatlannak tartják, hogy a cseh miniszterelnök annak ellenére részt vesz az uniós támogatási programokról szóló tanácsi tárgyalásokban, hogy az általa birtokolt Agrofert cégcsoport továbbra is uniós mezőgazdasági támogatásban részesül. Ragaszkodnak hozzá, hogy az összeférhetetlenséget teljes egészében fel kell számolni. Ez történhet úgy, hogy Babiš miniszterelnök lemond érdekeltségeiről az Agrofert csoportban, vagy a vállalkozásai ezentúl nem jutnak uniós pénzekhez. Az is megoldás lehet, ha a miniszterelnök vagy kormányának tagjai nem vesznek részt az olyan uniós döntésekben, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Agrofert csoport üzleti érdekeit érintik.

A képviselők azonban hangsúlyozzák, hogy „kétségesnek tűnik, hogy egy ilyen intézkedés a gyakorlatban megfelelően kezelné az összeférhetetlenséget, ha a szóban forgó személyek továbbra is közfeladatot látnának el, […] ezért a közszolgálatról való lemondás megfelelőbb eszköz az összeférhetetlenség teljes körű kezelésére”.

 

Ne a csehek szenvedjék meg Babiš miniszterelnök összeférhetetlenségét

A képviselők elítélik azt a gyakorlatot, hogy miután a Bizottság vagy az Európai Számvevőszék szabálytalanság esetén kivonja az adott projektet az uniós finanszírozásból, azt a tagállamok rendszerint a nemzeti költségvetésből fizetik ki. Kiemelik: „Babiš miniszterelnök összeférhetetlenségi ügye a cseh állampolgárok és adófizetők számára sem anyagi teherrel, sem pedig egyéb hátrányos következményekkel nem járhat”, ezért azt kérik, hogy az Agrofert csoporttal fizettessék vissza az uniós vagy a cseh költségvetésbe a jogtalanul kifizetett támogatásokat.

 

Rendszerszintű hiányosságok az uniós pénzügyi beszámolóknál

Az állásfoglalásban a képviselők bírálják az uniós ellenőrzési eljárások hosszadalmasságát és a szabályok felülvizsgálatát kérik azért, hogy gyorsabban vissza lehessen fizettetni a szabálytalan kifizetéseket. A képviselők felhívják a figyelmet, hogy a pénzügyi beszámolók hiányosságai miatt továbbra sem lehet beazonosítani, hogy ki az uniós támogatások végső kedvezményezettje. Ezért a Parlament szabványosított és nyilvánosan hozzáférhető digitális jelentéstételi és ellenőrző rendszer kidolgozását kéri.

Monika Hohlmeier (EPP, Németország) jelentéstevő: „Minden rendelkezésünkre álló bizonyíték súlyos, rendszer szintű problémára utal Csehországban, amelyet sürgősen kezelni kell. Gyors és egyértelmű fellépést várunk a Bizottságtól a régi ügyek következményeinek orvoslására és annak elkerülésére, hogy egy jövőbeli cseh miniszter vagy miniszterelnök arra használhassa befolyását, hogy az uniós forrásokat saját vagy családjuk birtokában lévő cégeknek ítéljék.”

 

SOCIAL MEDIA