Nagytakarítás

Kiemelt Piac

A lakásunk is megérdemli a törődést: vegyük hát elő a gumikesztyűt és a törlőrongyokat, és egy tavaszi nagytakarítással járuljunk hozzá életterünk felfrissüléséhez, egyben saját magunknak is elősegítve ezzel a megújulást.

Padlóápoló

A bejárati ajtón belépve a legszembetűnőbb, ha a padló nincs megfelelően tisztán tartva. Az első tisztítószer tehát, amit górcső alá veszünk, a padlóápoló. A 2018 júliusa és 2019június közötti időszakban a kategóriára 637 millió forintot költöttünk, ami egymillió liter termék vásárlására volt elegendő. Alig látható eltérés az egy évvel azelőtti 12 hónaphoz képest: értékben 3, mennyiségben kevesebb mint 2 százalékos pozitív irányú eltérés tapasztalható.

Jellemzően drogériákban szerezzük be a padlóápolókat, a fenti összeg 43 százalékát itt fizetjük ki ezekért a termékekért. Stabilan növekszik is ez a kategória: forgalma 10 százalékkal múlta felül az előző kumulált évi eredményt.

A 2500 négyzetméteresnél nagyobb üzletekben koncentrálódik az eladások csaknem egyharmada. A legnagyobb mértékű csökkenést az értékbeli forgalom egytizedét felölelő 401–2500 négyzetméteres boltoknál láthatjuk: előző időszakbeli értékbeli eladásainak kilenctizedét termelte ki e csatorna.

A gyártói és a saját márkákat összehasonlítva azt láthatjuk, hogy előbbiek generálják az értékbeli forgalom közel 89 százalékát. A kereskedelmi márkák azonban nagyobb arányban növekednek, mint a gyártóiak: értékben 20 százalékos emelkedést regisztrált esetükben a Nielsen a 2017. július – 2018. június közti időszakhoz képest.

Kiszerelések tekintetében többségében a literes vagy annál nagyobb padlóápolókat választjuk, a kategória értékbeli forgalmának közel négyötödét adják ezek a termékek.

Leginkább fapadlóra való tisztítószereket veszünk, melyek az értékbeli eladások negyedét teszik ki, e szegmens esetében ugyanakkor 5 százalékos értékbeli és 7 százalékos mennyiségi csökkenést figyelhetünk meg. A lamináltpadló-ápolók pedig közel 23 százalékos szeletet hasítanak ki a kategória értékbeli forgalmából.

 

Általános tisztítószerek

Miután kitakarítottuk az előszobát, a konyhába érve többek között az általános tisztítószerekhez nyúlunk. Ezek a termékek meghaladták a 14 és fél milliárd forintos kiskereskedelmi forgalmat a vizsgált időszakban, ami csaknem 5 százalékos növekedést jelent, derül ki a Nielsen felméréseiből. Összesen több mint 30 millió liter tisztítószert vásároltunk 2018 júliusa és 2019 júniusa között.

A kategóriába az általános felülettisztító szerek mellett a súrolószerek, a penészeltávolítók, a fehérítő tartalmú folyékony tisztítószerek és a fertőtlenítőszerek tartoznak, valamint néhány további kisebb szegmens. Az eladás volumenének több mint 87 százalékát folyékony állagú szerek adták.

A bolttípus szerinti bontást vizsgálva a Nielsen adataiból kiderül, hogy jellemzően a nagy üzletekben vásárolunk általános tisztítószereket: a tárgyalt 12 hónapban a 400 négyzetméter feletti üzletek az értékbeli forgalom majdnem felét tették ki, az eladások negyede pedig a 401–2500 négyzetméteres üzletekben realizálódott.

A gyártói márkák súlya továbbra is meghatározó az általános tisztítószerek esetében. Piaci részesedésük értékben 90 százalék volt a tavaly július és idén június közötti periódust szemlélve. Az értékbeli forgalom 55-45 arányban oszlik meg a nem antibakteriális és az antibakteriális készítmények között.

Vízkő- és rozsdaoldó

Vízkő- és rozsdaoldóra a konyha után a fürdőben is nagy szükségünk lesz, nézzük hát meg e kategória forgalmát is! 2018 második és 2019 első fél évében másfél milliárd forintos bevételt termelt a kiskereskedelemben, ami több mint kétmillió liter tisztítószert jelent. Az értékbeli növekedés 8, a mennyiségi 3 százalékos az előző időszakhoz képest.

Az értékesítési csatornákat szemlélve a drogériák vezetnek a piaci részesedés tekintetében, a forgalom kétötödét adva. A 2500 négyzetméteresnél nagyobb üzletek a piac több mint egyötödét teszik ki, az eggyel kisebb, 401–2500 négyzetméteres boltok pedig 16 százalékát.

A gyártói és a saját márkás vízkő- és rozsdaoldók között értékben négyötöd-egyötöd arányban oszlanak meg az eladások. Előbbiek értékbeli forgalma mintegy 10 százalékos, míg a saját márkáké körülbelül 3 százalékos növekedést mutat a Nielsen kiskereskedelmi indexe szerint. A kereskedelmi márkás termékek mennyiségi eladása ugyanakkor 9 százalékkal csökkent.

A kategória értékbeli forgalmának közel felét (49 százalék) az 500–999 milliliteres kiszerelésű termékek adják, míg a literes csomagolású szerek 30 százalékot tesznek ki. Az egyetlen kiszerelésméret, amelynél csökkenést regisztrált a Nielsen, a 450–499 milliliteres – az értékbeli visszaesés hozzávetőlegesen 5, a mennyiségi pedig 4 százalékos. Intenzíven nőtt a 450 milliliternél kisebb kiszerelés a kategóriában: értékben több mint másfélszeresére, a volument tekintve pedig kétszeresére.

Folyékony állagú vízkő- és rozsdaoldók kerülnek leggyakrabban a kosarakba: az értékbeli eladások 90 százalékát adják.

 

Vécétisztító

A fürdőszobában nem feledkezhetünk meg a vécétisztítóról sem, ami tíz és fél milliárdos forgalmat generált tavaly július és idén június közt – ez több mint 5 és fél millió liter értékesített tisztítószert jelent.

E kategória eladásait szintén a drogériák vezetik, értékben 35 százalékos részesedéssel. A legnagyobb, 2500 négyzetméter feletti kereskedelmi egységek a forgalom több mint negyedéről gondoskodtak, míg mintegy 24 százaléknyi rész jutott a 401–2500 négyzetméteres üzletekre, derül ki a Nielsen kimutatásából.

A gyártói márkás termékeknek 88 százalékos a részesedése az értékbeli eladásokból, a növekedésük közel 8 százalék volt a vizsgált időszakban. Kevésbé ment jól a saját márkáknak: a csaknem 3 százalékos értékbeli többlethez 10 százalékos volumenbeli visszaesés társult.

A kategória értékbeli forgalmának 64 százalékát a szilárd állagú vécétisztítók adták. Második helyen a gél állagú szerek állnak, 19 százalékos részesedéssel. Ez a szegmens nagyot nőtt a 2017. július – 2018. júniusi periódushoz képest, értékben több mint 27, mennyiségben pedig 43 százalékkal. Az ezt követő, folyékony termékek hozzávetőleg 14 százalékos szeletet hasítottak ki a piacból, ezeknél azonban visszaesés látható az előző időszakhoz képest: mind értékben, mind mennyiségben csaknem 29 százalékkal adtak el kevesebbet belőlük.

Ablaktisztító

A fürdőszobát követően a nappali és a szobák ablaktábláit is meg kell szabadítanunk a rárakódott kosztól. Az ablaktisztítók kategóriája mennyiségben 1, értékben 6 százalékkal növekedett, így több mint kétmillió litert vásároltunk ilyen tisztítószerekből tavaly július és ez év júniusa között, másfél milliárd forintot meghaladó összegért.

Ennek az értéknek megközelítőleg a negyedét a 2500 négyzetméteresnél nagyobb üzletekben hagytuk ott, míg a drogériákban egy százalékponttal többet. Alig lemaradva, körülbelül 23 százalékkal követik őket a 401–2500 négyzetméteres boltok.

A gyártói és a saját márkák aránya ebben a kategóriában is hasonlóan alakult, mint az előbbiekben: 80-20 arányban osztoznak az ablaktisztító értékbeli forgalmán.

Félliteres termékekre költöttünk messze a legtöbbet a vizsgált időszakban: a piacból való részesedésük 65 százalék. A kiszerelések közül nemcsak hogy ennek volt a legnagyobb az értékbeli forgalma, de a legnagyobb arányú növekedés is az övé: értékben közel 10, mennyiségben pedig 5 százalékot meghaladó mértékben gyarapodott. Piacrész szempontjából csaknem 20 százalékos részesedéssel az 501–999 milliliteres ablaktisztítók állnak a második helyen, amelyeket a literes csomagolás követi több mint 13 százalékkal. Ez a másik olyan kiszerelés, ahol növekvő értékbeli forgalmat regisztrált a Nielsen (plusz 6 százalék), a többire kevesebbet költöttünk, mint a megelőző azonos időszakban.

Ha a csomagolás fajtáját vizsgáljuk, a spray viszi a pálmát kis híján 74 százalékos értékbeli részesedéssel, a flakon pedig a második helyen áll.

 

Bútorápoló

Végül hozzátartozik még a nagytakarításhoz a bútorok takarítása-ápolása, vegyük szemügyre tehát a bútorápoló kategóriáját is! E termékekből 372 ezer liternyi került a vásárlók kosarába a kiskereskedelemben 2018 júliusa és 2019 júniusa között, ami több mint 800 millió forintos forgalmat vonzott magával. Ezzel stagnált az eladás.

Ebben a kategóriában is a drogériáké az értékbeli forgalom legnagyobb szelete, majdnem kétötöde. A csatornák sorrendje itt is hasonlóan alakul, mint a többi tisztítószer esetén: a drogériákat a 2500 négyzetméternél nagyobb üzletek (24 százalék) követik. Ennél a bolttípusnál nagyjából 6 százalékos értékbeli és csaknem 4 százalékos mennyiségi visszaesést regisztrált a Nielsen. A 401–2500 négyzetméteres üzletek a forgalom közel ötödét generálták.

A gyártói márkák súlya számottevő a kategóriában: az értékbeli eladás 94 százaléka ezekből a termékekből adódik össze.

A bútorápolók állagát tekintve a folyékony termékek a legkeresettebbek, a Nielsen adatai alapján az értékbeli forgalom 97 százalékát tették ki.

Most, hogy elméletben végigsétáltunk a lakáson és lélekben felkészültünk annak kipucolására, akár el is kezdhetjük azt a bizonyos  nagytakarítást.

 

Szerző: Nagy Kitti | ügyfélkapcsolati vezető | Nielsen

E-mail: hungary@nielsen.com

 

A cikk eredetileg a Márkamonitor 2016/3. számában jelent meg. 

SOCIAL MEDIA