Mérföldkő a Csányi Alapítvány életében

Márkák

A Csányi Alapítvány által támogatott hátrányos helyzetű gyermekek száma fennállásának 13. évében átlépi a 400 főt. Magyarországon egyedülálló, kb. 12-14 évig tartó hosszú távú programja keretében eddig 20 hátrányos helyzetű gyermek szerzett szakmát vagy diplomát, és jelenleg 70 diák felsőfokú oktatási intézményben tanul.

A Csányi Alapítványt 2005-ben hozta létre Csányi Sándor. Az Életút Program nevéhez illeszkedően az általános iskola ötödik osztályától kezdve első végzettségük megszerzéséig támogatja a bekerült hátrányos helyzetű fiatalokat. Ez idő alatt komplex tanulmányi és szociális segítséget kapnak a gyermekek és családjaik: mentorok, pedagógusok, családsegítők támogatják őket tehetségük kibontakoztatásában.

Az ország hat helyszínén zajlanak a foglalkozások, legutóbb Mohácson nyitotta meg kapuit az alapítvány saját tulajdonában lévő Közösségi Háza. Támogatása átnyúlik a határokon; már hetedik éve Hargita megyei állami gondozottak is részesei az Alapítvány Nyelvi Programjának. Az Alapítvány az egész évben jól teljesítőknek nyáron, Csíksomlyón kéthetes angol/német nyelvi tábort tart, valamint az öt legsikeresebb fiatalt angliai és németországi nyelvi táborokba is viszik – írják közleményükben.

Most, hogy már 20 támogatottunk kilépett a munka világába, elmondhatjuk, hogy a felnőtté válás teljes folyamatát végigkísérték mentoraink – emelte ki a közleményben Csányi Sándor. – Célunk, hogy ezt a tudást a továbbiakban is kamatoztatni tudjuk a támogatott gyermekek érdekében. A program során a hátrányos helyzetben élő fiatalokat a szociális helyzetükből adódó elmaradásaik pótlásában támogatjuk, valamint összetartó közösségek kialakítására ösztönözzük őket, ezzel elősegítve az esélyegyenlőség, a társadalmi mobilitás megvalósulását. Ennek sikere hosszú évek múltán látszik majd meg, de az eddigi eredmények bíztatóak: a tavalyi év során indítottuk el az első diplomásunkat a munka világába, aki a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett vidékfejlesztési agrármérnökként. Idén újabb hat diplomásunk (villamosmérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, tanító, kommunikációs szakember, közgazdász és vendéglátó közgazdász) vált a nemzetgazdaság idegen nyelveket is magas szinten beszélő aktív szereplőjévé – tette hozzá.

Alapítás óta több mint 380 gyermek és családja részesült támogatásban. A foglalkozások és képzések országszerte hat helyszínen, 19 mentor, 57 fejlesztőtanár és 68 önkéntes közreműködésével valósulnak meg. A tanulmányi programoknak és fejlesztőóráknak köszönhetően a fiatalok kimagasló eredményt érnek el tanulmányaikban, közülük a 4,5 tanulmányi átlag felett teljesítő gyermekeket, összesen 129 főt tanulmányi ösztöndíjban is részesíti az Alapítvány.

A támogatottak közül 70-en egyetemen vagy főiskolán folytatnak tanulmányokat, 16 fiatal felsőfokú szakképzésben, 100 tanuló középiskolában, 174 gyermek pedig általános iskolában tanul. Az elmúlt 13 évben a diákok közül 144 fő szerzett komplett ECDL (európai számítógép-használói) bizonyítványt, és összesen 279 alkalommal vizsgáztak sikeresen angol, német, spanyol vagy francia nyelvből, közülük 28 gyermek felsőfokon sajátította el a választott nyelvet.

A tanulmányi sikereken túl az alapítvány nagy hangsúlyt fektet a művészeti és sporttehetségek támogatására is. Ennek keretében rendezte meg Pécsett 2017 nyarán az Össz-művészeti alkotótábort, melynek legszebb alkotásait az Életút Napi kiadványban tette megismerhetővé támogatói és a nagyközönség számára. A hagyományokat folytatva a Csányi Band, az alapítvány rock zenekara, elkészítette a 6. önálló CD-jét, és tett eleget közösségi rendezvényekre történő meghívásnak. A 2016-ban alapított Kamarazenekar tagjai pedig felkérést kaptak egy karácsonyi jótékonysági CD-n való közreműködésre. A szegedi Fotó Klub tagjai két csoportos kiállításon, valamint dr. Molnár Gyula fotóművésszel a Natur Art alapítójával közös természetfotó kiállításon bizonyíthatták, hogy az évek óta tartó felkészülés és kitartó munka nemcsak az ő fejlődésüket, ismereteik bővítését szolgálják, hanem másoknak is örömet és esztétikai élményt nyújthatnak.

Sporttehetségek is akadnak az alapítványnál: Magyar és Európa-bajnok női birkózó (kadet kategória), Országos Gyermek Sakkolimpia helyezett, sport aerobic és aerodance magyar és nemzetközi érmes versenyző, hazai és nemzetközi látvány és standard táncversenyeken dobogós helyezést elérő fiatal is megtalálható a támogatottak között.

2018-ban a kuratórium döntése alapján, június 1-től Kaposváron egy negyedik tehetséggondozó csoport indítására, Szegeden pedig csoportbővítésre kerülhet sor, így legalább újabb 30 fő válhat az Életút Program részesévé, minek eredményeként a támogatottak száma az év második felében 400 fő fölé emelkedhet.

SOCIAL MEDIA