Nem lehet 10-20 éves tudományt eladni

Inspiráció

Nagy vállalkozásba fogott az Akadémiai Kiadó: megújítják a marketinges alapkönyveket. Elsőként a Nemzetközi marketing kötetet mutatták be.

Réffy Balázs kiadóigazgató számolt be arról, hogy a Wolters Kluwer csoporthoz tartozó Akadémiai Kiadó a nemzetközi szakmai kiadványok és folyóiratok mellett a hazai marketing-alapkönyveket is megújítja a változó világ kívánalmainak megfelelően – tőle származik a címben foglalt idézet is. A tartalmi frissítésen túl Veres Zoltán sorozatszerkesztő kiemelte, hogy új kihívással is szembesültek: elő tudnak-e állítani olyan hagyományos, nyomtatott könyveket, amelyek a mostani huszonévesek számára is vonzók? Azokkal a szerzőkkel, akik ebben partnernek bizonyultak, tartalomgazdag, de olvasmányos stílusú, illusztrációkkal gazdagon ellátott és a „fogyaszthatóságot” támogató megjelenésű új szakkönyveket kezdtek kiadni – melyeket természetesen online kiegészítések, frissítések is támogatnak.

A sorozat első darabja a Nemzetközi marketing című kötet, mely az azóta elhunyt Tóth Tamás professzor 2008-as, azonos című munkájának átdolgozása. A Pécsi Tudományegyetem professzora, Rekettye Gábor és a Corvinuson oktató Malota Erzsébet, valamint szerzőtársaik, Hofmeister-Tóth Ágnes és Simon Judit, továbbá két fiatal oktató aktualizálta és három plusz fejezettel, összesen öt témakörrel bővítette a művet. Az új témák a világgazdasági kitekintés, Magyarország helye a világgazdaságban, a nemzetközi marketing elméleti alapjai (az egyenetlen szintű elméleti alapozás kisimítására), külkereskedelmi technikai ismeretek (az általában nem túl mélyen oktatott ismeretek pótlására) és a fiatal kollégák által írt fejezet a digitális marketingről. Jelentős teret kap a nemzetközi kereskedelem és kommunikáció kulturális háttere is, hiszen Malota Erzsébet véleménye szerint a márkázásban és a kommunikációban még most is komoly hibákat lehet elkövetni, ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk.

A bemutatón Deli-Gray Zsuzsa kutatóprofesszor, az ESSCA Magyarország Alapítványigazgatójának moderálása mellett a szerzők kiemeltek néhány fontos trendet is a nemzetközi marketing világából. A külkereskedelem 2013-ban a globális GDP 32 százalékát tette ki, és aránya folyamatosan nő. A világ az amerikai hadsereg VUCA betűszavával (sebezhető, zavaros, bonyolult, bizonytalan) írható le, de bizonyos folyamatok jól azonosíthatóak. A könyv az egyes orientációkkal igyekszik kiegyensúlyozottan foglalkozni, ugyanakkor állást foglal a keleti és déli régiók, mindenekelőtt India és Kína súlyának növekedése, a gazdasági hatalom rapid vándorlása mellett. Ezt elsősorban a helyi középosztály megerősödése magyarázza: míg jelenleg a nyugati cégek elsősorban a felső rétegek számára exportálnak, hamarosan komoly lehetőséget jelent majd a középosztály kiszolgálása is. Szintén trendszerű a nők gazdasági életben betöltött szerepének növekedése: ma még a fogyasztás kétharmada férfi-fogyasztás, de az arányok gyorsan változnak. Mindeközben a hazai piacokon a népesség elöregedésével kapcsolatos kihívásokra kell választ találni.

A könyv eredeti céljának megfelelően egyszerre maradt információközlő és menedzsment-orientált, így nem csupán a hallgatók, de a gyakorló szakemberek is haszonnal forgathatják – bár Rekettye professzor szerint a szakmai önképzés még gyerekcipőben jár nálunk.

És ha az olvasó hasznosnak találta az új szemléletű Nemzetközi marketing könyvet, már a sorozat következő kötetét, a Bevezetés a marketingbe címűt is beszerezheti.