Rábólintottak a Telekom-osztalékra

Rábólintottak a Telekom-osztalékra
A Magyar Telekom Nyrt. részvényenként 25 forint osztalékot fizet a 2017-es eredménye után, erről döntött a társaság éves közgyűlése kedden Budapesten.

A Magyar Telekom 2018. április 10-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2017. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóját, elfogadta a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrészvényenként 25 Ft osztalék kifizetéséről a 2017. évi eredmény után.

A társaság a 26,068 milliárd forint osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 41,857 milliárd forint adózott eredményből fizeti ki, a nyereség 15,789 milliárd forintnyi részét pedig eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2018. május 25. Az osztalékfizetésről szóló határozatot a közgyűlésen megjelent részvényesek 98,5 százaléka támogatta.

A közgyűlés 1109,661 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 49,772 milliárd forint adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti 2017-es konszolidált éves beszámolóját. Az IFRS szerinti 2017-es egyedi éves beszámolót 1038,673 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 41,857 milliárd forint adózott eredménnyel fogadta el a plénum.

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről, és felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával - összhangban a nemzetközi gyakorlattal -, valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A Közgyűlés ezt követően módosította a Telekom Alapszabályát.

A társaság várhatóan 2018 második felében, de még a soron következő rendes közgyűlést megelőzően beköltözik az új székházba, ezért a székhelyét is módosítani kell. A közgyűlés határozata szerint az igazgatóság dönthet a székhelymódosításról.

A Közgyűlés a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2018. év vonatkozásában, 2019. május 31. napjáig, illetve a 2018. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója a közgyűlésen ismertette: a csoport konszolidált árbevétele 2017-ben 6,4 százalékkal, 610,85 milliárd forintra nőtt. A magyarországi bevételek dinamikus emelkedése a hardver és szoftverértékesítési IT-projekteknek, a készülékértékesítésnek és a mobil-adatforgalom iránti növekvő keresletnek köszönhető. Hozzátette: a mobilszolgáltatásokból származó árbevétel 5,4 százalékkal 322,656 milliárd forintra nőtt. A csoport EBITDA (kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti) eredménye 185,662 milliárd forint volt tavaly, az előző évhez képest 1 százalékkal csökkent.

A Telekom az idei célkitűzései szerint 2018-ban enyhén csökkenő, 600 milliárd forint éves árbevételre és nagyjából 190 milliárd forint EBITDA eredményre számít.

 


Dobó Mátyás

Magyar Telekom

Legyen ön az első, aki exkluzív cikkeket, tanulmányokat kap!

Heti hírlevelünkben csak feliratkozóink számára elérhető tartalmakat is küldünk. Ne maradjon le! Nincs más dolga, mint megadni e-mail címét:

Sikeresen feliratkozott

email címmel hírlevelünkre! Köszönjük!